Hội Tù yêu nước phường Trường Xuân: Đại hội lần thứ IV

Ngày 28-02, Hội Tù chính trị yêu nước phường Trường Xuân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có các ông: Đỗ Xuân Thăng – PCT hội TYN thành phố Tam Kỳ; ông Nguyễn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Đ/c thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMT các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của phường cùng hơn 28 đại biểu đến từ 2 chi hội khối đến dự.
Quan cảnh Đại hội
Hiện nay, Hội Tù chính trị yêu nước qua 3 thời kỳ có 66 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội ngày càng đi vào thực chất. Hội đã tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau; tổ chức mừng thọ cho các hội viên từ 70 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Từ năm 2012 đến nay hội tổ chức các cuộc giao lưu, nói chuyện truyền thống cách mạng cho các học sinh, giáo viên, đoàn viên các trường học trên địa bàn phường với hơn 1.500 lượt người tham gia…
Đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuân đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của hội cũng như các hội viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương hiện nay. Đồng thời, đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nâng cao nhận thức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoạt động của hội thực sự thiết thực, phù hợp với thực tế, trong đó chú trọng đến công tác chăm lo đời sống cho hội viên. UBND phường cần quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho hội hoạt động kịp thời và giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho hội viên tù chính trị.

 

 Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thái Hùng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch hội.

Tác giả bài viết: Đình Tân