Vấn nạn tiếng ồn

Thứ hai - 06/02/2023 22:29
Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của mọi người dân trong khu dân cư.Vậy chúng ta phải làm gì để hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư và hình thức xử phạt khi vi phạm
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
                                                                 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

VẤN NẠN VỀ TIẾNG ỒN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

* Tại sao phải hạn chế tiếng ồn?
Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của mọi người dân trong khu dân cư.
- Ảnh hưởng đến sức khỏe: giảm thính lực và mất thính lực; căng thẳng tinh thần, rối loạn về giấc ngủ; dẫn đến các bệnh về huyết áp, tim mạch, tiêu hóa…
- Ảnh hưởng đến năng suất lao động, học tập.
- Ảnh hưởng đến quan hệ cộng đồng, an ninh trật tự khu dân cư…

* Làm gì để hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư?
Tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây ồn ào, huyên náo dẫn đến mất trật tự và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và nhu cầu nghỉ ngơi của cộng đồng dân cư xung quanh
Nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn
Trong truòng hợp có các hoạt động gây ồn, phải có các giải pháp giảm thiểu, kiểm soát tiếng ồn theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh
Các tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng và các cá nhân có liên quan không gây ồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực, phạm vi kinh doanh của mình
Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể chủ động giảm thiểu tác động xấu của tiếng ồn bằng các giải pháp hạn chế tiếng ồn xâm nhập vào không gian sống, làm việc như: trang bị kính cách âm, vách ngăn; tăng thêm cây xanh, mảng xanh xung quanh nhà…
Đồng thời, khi có trường hợp vi phạm về tiếng ồn, kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương hoặc kịp thời phản ánh qua App “Smart Quang Nam” hoặc Tổng đài 1022 Quảng Nam
 
Thông tư
39/2010/TT-BTNMT,
ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên – Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h)
và 55dBA (21h đến 6h).
 
* Nếu gây ồn có thể bị phạt như thế nào?
Các hành vi vi phạm về tiếng ồn có thể bị phạt theo các quy định sau:
- Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa- quảng cáo.
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
Vì Văn minh đô thị, vì sức khỏe cộng đồng!
Cùng hành động để đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN TIẾNG ỒN

            * Các hành vi vi phạm về tiếng ồn sẽ bị phạt như sau:

1. Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình: 
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với  hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng (Trích tại điều 7).
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (Trích tại điều 8).
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm này (Trích tại điều 8).

2. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa- quảng cáo:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật (Trích tại điều 11).
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều 8; điểm b khoản 5 và điểm e khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 31 Nghị định này (Trích tại điều 16).
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã. Hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm này (Trích tại điều 44).

3. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Trích tại điều 22).
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
- Mức phạt cao nhất đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động, bắt buộc khắc phục hậu quả, công khai thông tin.
              4. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt  động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Trích tại điều 22).
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.

Mọi phản ánh các vi phạm về tiếng ồn qua số điện thoại đường dây nóng hoặc Tổng đài 1022 Quảng Nam
- Đ/c Võ Thanh Cung  (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội thành phố). Số điện thoại: 0905123191.
- Đ/c Nguyễn Thành Vân (Phó Trưởng Công an thành phố, Đội phó Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội thành phố).  Số điện thoại: 0914085777.
- UBND xã, phường nơi xảy ra vi phạm:
 Họ và tên Đơn vị, chức vụ công tác Số điện thoại Họ và tên Đơn vị, chức vụ công tác Số điện thoại
1. Phường Tân Thạnh 8. Phường Hòa Hương
Ông Phan Văn Ngọc Phó Chủ tịch phường 0935947935 Ông Bùi Hữu Tiếp Phó Chủ tịch phường 0935338447
Ông Văn Nguyên Hiền Trưởng Công an phường 0812992999 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Công an phường 0935434392
2. Phường Hòa Thuận 9. Phường Trường Xuân
Ông Trần Kim Hà Phó Chủ tịch phường 0902190580 Bà Phạm Thị Hạnh Phó Chủ tịch phường 0905464880
Ông Bùi Văn Phương Trưởng Công an phường 0988009117 Ông Nguyễn Xuân Hải Trưởng Công an phường 0905222474
3. Phường Phước Hòa 10. Xã Tam Ngọc
Ông Phạm Hồng Tài Phó Chủ tịch phường 0935999231 Ông Nguyễn Văn Thái Phó Chủ tịch xã 0981535665
Ông Trần Trung Tiến Trưởng Công an phường 0935038027 Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng Công an xã 0905645030
4. Phường An Mỹ 11. Xã Tam Phú
Ông Trịnh Lương Quý Phó Chủ tịch phường 0987570835 Ông Nguyễn Quang Cư Phó Chủ tịch xã 0982334153
Ông Huỳnh Nhật Vinh Trưởng Công an phường 0905115205 Ông Lê Văn Duy Nhất Trưởng Công an xã 0985553835
5. Phường An Xuân 12. Xã Tam Thanh
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên Phó Chủ tịch phường 0935499934 Ông Võ Quang Hân Phó Chủ tịch xã 0983205055
Ông Nguyễn Công Nhất Trưởng Công an phường 0935040401 Ông Nguyễn Đắc Nhật Trưởng Công an xã 0986945920
6. Phường An Sơn 13. Xã Tam Thăng
Ông Đoàn Văn Ngọc Phó Chủ tịch phường 0935324157 Ông Trần Quốc Thắng Phó Chủ tịch xã 0983015844
Ông Phạm Tiến Dũng Trưởng Công an phường 0905090886 Ông Trần Thanh Trường Trưởng Công an xã 0369725630
7. Phường An Phú      
Ông Nguyễn Thành Lệ Phó Chủ tịch phường 0915194343      
Ông Trần Quốc Huy Trưởng Công an phường 0987443479      

 

Nguồn tin: Phòng Van hoá - Thông tin thành phố Tam Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
.