TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Thứ bảy - 07/05/2022 03:46
Sáng ngày 06/5/2022 tại Hội trường UBND phường Trường Xuân, UBND phường phối hợp cùng Hội Nông dân phường tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ và thực hiện Đề án nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường Trường Xuân năm 2022.
Đ/c Dương Văn Phú - PCT UBND phường triển khai các chính sách khuyến nông
Đ/c Dương Văn Phú - PCT UBND phường triển khai các chính sách khuyến nông
Nhận định rõ công tác khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo, tiến lên khá và giàu. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phường dựa trên đổi mới tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thương mại - dịch vụ nông nghiệp; giảm dần việc chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng cường công tác chuyển đổi cây trồng đặc biệt là cây ăn quả, chất lượng nông sản được kiểm soát tốt gắn với việc xây dựng thương hiệu nông sản; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích gắn với việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống người nông dân trên địa bàn phường.
Tại hội nghị đồng chí Dương Văn Phú – Phó Chủ tịch UBND phường đã triển khai tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp được quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước tưới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ của phường Trường Xuân trong việc xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị trong năm 2022. Cụ thể:
1. Lĩnh vực trồng trọt:
Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện các công trình kiên cố hóa kênh mương, hệ thống điện, giếng khoan và bể chứa nước giao thông nội đồng phục vụ cho việc tưới - tiêu nước phục vụ sản xuất tại vùng rau Xuân Bắc, Xuân Tây, Đồng Sim và Xuân Nam  duy trì việc sản xuất rau, củ quả tại các vùng: Tổ 6 KP Xuân Bắc, HTX Nông nghiệp xanh, HTXNN CNC Trường Xuân, vườn Bình-Gò mã Thang, gò ông Niệm; hỗ trợ xây dựng sản phẩm ocop theo chương trình ocop của tỉnh; hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn vietgap, rau hữu cơ theo cơ chế của thành phố với tỉ lệ 30% kinh phí thực hiện nhưng không quá 30 triệu/mô hình,..
Quy hoạch và phát triển vùng trồng hoa, cây cảnh tập trung diện tích khoảng 02 ha với các hình thức trồng chuyên canh, trồng hoa theo mùa tại khối phố Xuân Bắc, Xuân Tây, Đồng Sim và Xuân Nam. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố địa phương hỗ trợ địa điểm bán hoa, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế của thành phố là 5 triệu đồng/hộ, hỗ trợ 1 lần cho các hộ trồng hoa có liên kết với siêu thị, cửa hàng bán hoa ổn định trong vòng 1 năm. Hỗ trợ cho các hộ trồng hoa trên địa bàn 50% chi phí thuê mặt bằng bán hoa trên địa bàn phường (mỗi hộ được thuê 01 lô); Chi phí tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả, tham quan học tập các mô hình trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ một phần chi phí mua cây giống, tối đa 05 triệu/mô hình từ 1000 m2 trở lên, mỗi năm hỗ trợ tối đa 02 mô hình, hỗ trợ sau đầu tư.
2. Lĩnh vực chăn nuôi:
Khuyến khích người dân phát triển 02 đối tượng nuôi chính (bò lai và gà thả vườn, ngoài ngân sách hỗ trợ của cấp trên, ngân sách phường hỗ trợ sau đầu tư chi phí mua giống để thực hiện các mô hình nuôi thú cưng, động vật cảnh, động vật hoang dã có giấy phép…theo mục đích nghiên cứu và thương mại, mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí mua con giống nhưng không quá 10 triệu/mô hình, mỗi năm hỗ trợ tối đa 02 mô hình.
- Lĩnh vực thủy sản: Chính sách của thành phố là hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm; Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện mô hình dịch vụ tại chổ (câu cá, nhà hàng) nhưng không quá 200 triệu đồng/mô hình; Ngân sách phường sẽ hỗ trợ một phần chi phí mua con giống (hỗ trợ sau đầu tư) để thực hiện các mô hình nuôi ếch, baba, ốc bưu đen,..mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống nhưng không quá 2,5 triệu đồng/mô hình có diện tích mặt nước trên 100m2, mỗi năm hỗ trợ tối đa 02 mô hình.
3. Chuỗi giá trị nông sản:
UBND phường sẽ tập trung hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị Thành phố hỗ trợ theo cơ chế: Hỗ trợ 50% kinh phí mua cây, con giống (đối với chuỗi mới) nhưng không quá 50 triệu đồng/mô hình; Hỗ trợ 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận ATTP, VietGap, Rau hữu cơ, kinh phí xây dựng nhãn hiệu, mã truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ mặt bằng kinh doanh: Hỗ trợ 50% kinh phí thuê mặt bằng kinh doanh trong 02 năm đầu với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/năm.
4. Phát triển kinh tế vườn  (vườn hoa, ruộng hoa, cây ăn trái) gắn với du lịch sinh thái hình thành mô hình du lịch nông nghiệp.
UBND phường sẽ tập trung hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị Thành phố hỗ trợ theo cơ chế đối với hộ: Hỗ trợ 50% kinh phí mua giống, 50% kinh phí phân bón vụ đầu tiên nhưng không quá 50 triệu đồng/ha; Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc thiết bị (máy làm đất, thu hoạch, sơ chế, chế biến), điện, đóng giếng, đào ao nuôi cá, cải tạo mặt bằng, chặt phá cây tạp, cải tạo ngõ hoa, cổng hoa…. Với mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/ha; Hỗ trợ 50% kinh phí hệ thống tưới tiết kiệm, tưới nước công nghệ cao, tổng kinh phí tối đa 100 triệu đồng/ha; Hỗ trợ người dân 100% tham quan học tập mô hình, đào tạo nghề nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch, đào tào nghề chăm sóc cắt tỉa cây cảnh; Lồng ghép cơ chế đề án phát triển du lịch của thành phố Tam Kỳ, các cơ chế hỗ trợ theo chương trình OCOP; Đối với cải tạo thành đất trồng màu, nuôi trồng thủy sản: thành phố hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt ruộng để tạo tầng canh tác với mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/ha/dự án đất hoang hóa được cải tạo để sản xuất các loại cây màu, rau quả thực phẩm và đào ao nuôi thủy sản. Ngoài ra, nếu có vay vốn thành phố sẽ hỗ trợ 50% lãi suất vay từ 1 đến 3 năm theo quy mô dự án; …
Những cơ chế hỗ trợ trên được đông đảo đại biểu tham gia tán thành và nhất trí cao. Hy vọng với chính sách này sẽ góp phần không nhỏ vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị trên địa bàn phường./.

Tác giả bài viết: Hạnh Phạm

Nguồn tin: Ban Kinh tế phường Trường Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
.