Thực hiện thí điểm danh mục thủ tục hành chính

Chủ nhật - 03/07/2022 04:58
Thực hiện thí điểm danh mục thủ tục hành chính
     UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:        /TB-UBND                               Trường Xuân, ngày 01 tháng 7 năm 2022
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện thí điểm danh mục thủ tục hành chính bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

 

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 21/6/2022 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Tam Kỳ.

UBND phường Trường Xuân thông báo cho các ban, ngành trực thuộc, Ban nhân dân các khối phố, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường một số nội dung sau:
1. Thực hiện thí điểm thủ tục hành chính bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của phường (bộ phận một cửa) đối với các lĩnh vực:
- Cấp bản sao trích lục hộ tịch;
- Đăng ký khai sinh;
- Xác nhận tình trạng hôn nhân
2. Thời gian thực hiện: Thực hiện thí điểm vào ngày thứ Tư và thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ ngày 01/7/2022.
Nhận được thông báo này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ban nhân dân các khối phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Đảng ủy - HĐND phường (bc);                                           CHỦ TỊCH
- Các ban, ngành trực thuộc;
- Mặt trận, đoàn thể (p/h)
- Các doanh nghiệp;
- Ban nhân dân các KP;
- Tổ công nghệ cộng đồng;
- Lưu VP.                                     
                             


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
.