Triển khai và tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo NQ 68/NQ-CP và NQ 45/NQ-HĐND gtinhr

Kê khai và tiếp nhận hồ sơ đề nghị thị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và NQ số 45/NQ-HĐND tỉnh về hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn phường Trường Xuân

Số kí hiệu Thông báo
Ngày ban hành 07/08/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND phường
Người ký Nguyễn Ngọc Cường

Nội dung

     ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Trường Xuân, ngày 07 tháng 8 năm 2021
THỐNG BÁO
Về việc Kê khai và nhận hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn phường Trường Xuân như sau:
 
I. HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH (theo Quyết định số 23/QĐ-TTg)
1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Là hộ kinh doanh có đủ các điều kiện sau:
Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.             
- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

3) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

-  Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này) gởi Trưởng khối phố để tổng hợp gởi về UBND phường.
II. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO), MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ KHÁC GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19 (THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-HĐND TỈNH)
1. Đối tượng hỗ trợ
Người lao động không giao kết hợp động lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau;
Làm việc hoặc tự tạo việc làm tại các cơ sở dịch vụ, văn hóa, thể dục, thể thao (bao gồm cả gym, yoga, bida), du lịch, vui chơi, giải trí, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, quán cà phê, nhà hàng, quán ăn uống, quán pub, quán bar, karaoke, vũ trường, massage, khu phố đi bộ, chợ đêm, dịch vụ phục vụ bãi tắm biển công cộng, các cơ sơ giáo dục, đào tạo, tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng … phải tạm thời dừng hoạt động theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống, dịch Covid-19 từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/12/2021 hoặc người lao động làm công việc tự do (công việc không mang tính ổn định, lâu dài, không có địa điểm cố định) tại các khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/12/2021 (trừ việc hạn chế đi lại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19).
2) Mức hỗ trợ và phương thức chi trả
- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ đối với người lao động bị ngừng việc, mất việc làm với mức 50.000đ/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động hoặc số ngày phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không quá 2.000.000 đồng/người (hai triệu đồng)
- Phương thức chi trả: Chi trả 01 lần cho người lao động theo mức trên.
3) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:
Người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 01) gởi Trưởng khối phố để tổng hợp gởi về UBND phường.
III. HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÁCH LY TẬP TRUNG: FO, F1 (NGHỊ QUYẾT 23/NQ-TTg) VÀ NHỮNG NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH TRỞ VỀ (NQ 45/NQ-HĐND TỈNH)
1. Hỗ trợ chi phí cho các đối tượng cách ly tập trung (Fo, F1):
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.
- Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:
+ Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.
* Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đang thực hiện cách ly tập trung gồm:
+ Danh sách cách ly tập trung đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 2a kèm theo Kế hoạch này).
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly tập trung.
+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đã kết thúc cách ly tập trung gồm:
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly tập trung.
+ Giấy hoàn thành việc cách ly.
+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.
2. Hỗ trợ chi phí cho người từ vùng có dịch trở về:
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung – người về từ vùng có dịch theo (ngoài đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).
- Thời gian hỗ trợ: theo thời gian cách ly tập trung thực tế được cấp có thẩm quyền quyết định:
* Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đang thực hiện cách ly tập trung gồm:
+ Danh sách cách ly tập trung đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 2a kèm theo Kế hoạch này).
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly tập trung.
+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đã kết thúc cách ly tập trung gồm:
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly tập trung.
+ Giấy hoàn thành việc cách ly.
+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KÊ KHAI
1. Thời gian: Ngày 10/8/2021
2. Địa điểm: Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố

Trên đây là thông báo của UBND phường Trường Xuân về việc Kê khai và nhận hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn phường Trường Xuân.

                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                             

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
.